Sankt Hans

Søndag den 23. Juni holdes der sankt hans fest og bål på Peter Bladts mark på Ramserl. Det hele starter kl. 19.00 hvor vi holder fælles spisning for dem der har lyst. Tag egen mad med og vi stiller grillen til rådighed.

Øl, vand og grillpølser kan købes til gode priser.

Båltalen starter 19.50 og bålet tændes ca. kl. 20.00

Vi glæder os til at se jer

Næste arrangement: Fælles gratis Morgenmad

Som altid arrangerer bylauget i Ketting fælles gratis morgenmad. I år bliver det 1. Juni. Hvis vejret tillader det, bliver morgenmaden serveret under den store rødbøg på kirkens parkeringsplads. I tilfælde af dårligt vejret rykker vi ind i klubhuset i stedet. Vi håber på stor opbakning.

Afholdt generalforsamling for Ketting Landsbylaug

Sidste weekend blev der afholdt generalforsamling for Ketting Landsbylaug samt fællesspisning og ølsmagning.
Fra Landsbylauget vil vi gerne takke alle deltagere for en rigtig hyggelig aften, hvor vi alle fik udfordret vores smagsløg ved ølsmagningen og fik en masse informationer omkring øl og ølbrygning. Også en stor tak til Hans Peter Jepsen – næstformand for ølentusiasternes klub.

Tilmelding til Generalforsamling

Hej alle
Fredag den 19. April 2013 afholder Ketting Landsbylaug og Ketting Klubhus generalforsamling.

Efter en kort generalforsamling er der fællesspisning og ølsmagning.

Der er et lille deltager gebyr på 50 kr. per person.

Tilmelding fredag den 12. april til mikaohlsen@hotmail.com eller 23 95 24 30

Vi håber på stor opbakning til dette arrangement der plejer at være super hyggeligt.

VI VANDT – titlen som Årets Landsby

Kære Borgere i Ketting og Omegn
Det er nu offentlig gjort at Ketting i år har vundet prisen som årets Landsby i Sønderborg Kommune. Det er vi meget stolte af.
Søndag den 2. december mødes vi på dejerhøj nr. 2 kl. 14.45, hvor vores skulptur der symboliserer denne pris er placeret.

Vi håber på en stor opbakning.

Skultur til Ketting

Den længe ventede skulptur, der bliver sat op af Sønderborg Kommune kommer til at stå på Dejerhøj 2. Vi takker mange gange Inge og Jens Herluf for at skulpturen må få sin plads lige netop der, hvor mange mennesker dagligt kommer forbi.

Fundamentet er støbt, men den nøjagtige dato for opstillingen af skulpturen kendes endnu ikke.

Skulpturen stammer fra arrangementet ved Sønderborg slot i forbindelse med Kulturby 2017, hvor mange skulpturer blev fremstillet.

Årets Landsby


Ketting er i år, sammen med flere andre landsbyer,blevet indstillet til titlen som “årets landsby”

stem ved at sende en mail til landsby@hundslev.dk

Følgende tekst er brugt som begrundelse for at netop Ketting skal have titlen:

med gratis aftensmad og som – som ved godt vejr arrangement, hvor der altid er gratis : Her er der cykel og traktor ringridning, Julemanden kommer og tænderNytårsnat: Ketting, vi er også de heldige ejere af mange gamle samarbejde omog bakke op om disse.

Ketting er en meget centralt beliggende landsby – midt

mellem Nordborg og Sønderborg. Al vigtig trafik går

gennem Ketting.

I Ketting er der mange arrangementer for borgerne og

disse er rigtig gode til at pakke op om de faste

arrangementer så som:


Generalforsamling

oftest en slags underholdning – skulle det være et lille

foredrag fra en lokal eller vinsmagning.


Fælles gratis morgenmad

afholdes på kirkens parkeringsplads under den store

rødbøg, eller hvis vejret er dårligt i Ketting klubhus,


Sankt Hans

snobrød til børnene (hvilket de hygger sig rigtig meget

med), fællessang, bål og som noget nyt nu også fælles

spisning, hvor hver især tager mad med.


Sommerfest

samt forskellige mindre konkurrencer, gadefodbold

(hvor der er stor konkurrence mellem holdene for at

vinde vandre pokalen) hoppepude til børnene og stort

sønderjysk kaffebord til de lidt ældre, men bestemt

også til glæde for børnene. Om aftenen er der

fællesspisning, hvor der altid er rigtig mange tilmeldte

og hvor landsbyens borgere hygger sig sammen og

kommer hinanden ved.


Julearrangement:

det store juletræ på kirkens parkeringplads og uddeler

juleposer til børnene. Derudover uddeles der

æbleskiver og gløgg til alle deltagere. Også her er der

altid fuldt hus. Efterfølgende er der mulighed for at

deltage i børnegudstjenesten i kirken, hvor børnene

kommer gående med stjerner og lys gennem kirken. Et

meget smukt og hyggeligt arrangement.


Borgerne i Ketting mødes kl. tolv og synger det nye år

ind med Kettings

egen nytårssang.


Hellige tre konger:


De borgere i Ketting

der har lyst til at

klæde sig ud mødes i

præstegården, hvor

der ofte spises lidt

suppe inden turen

går rundt igennem byen, hvor de borgere der har lyst til

at få besøg af de udklædte tænder lys over

hoveddøren. Ved besøg skal der gættes hvem der er

bag maskerne mens der serveres lidt godt til gangen.

Mange nye borgere i Ketting deltager gerne i dette

arrangement men de gamle Kettingborgere er dem der

sørger for at holde traditionen i gang. I år har vi sågar

en udklæder der har været med i 60 år.

Derudover har Ketting den fordel at der rigtig smukke

omgivelser i form af marker og skov samt

Nord

bygninger (både bevarelsesværdige og fredede

bygninger) og ikke mindst den gamle Bispegård.

I landsbyen er der blandt andet også fundet en


gammel vikingegrav.


En anden ting vi er rigtige gode til i Ketting er, at

hjælpe hinanden som naboer, skulle det være

børnepasning, hundepasning eller bare noget socialt

samvær (naboer der kommer forbi med et lille styk

kage der er blevet tilovers eller man hjælper en ældre

medborger).

Men også Ketting Landsby, Ketting Kirke og bestyrelsen

i Ketting Klubhus er rigtig gode til at

arrangementer

Ketting er helt klart titlen som årets landsby værdig.