Juletræstænding i Ketting

Søndag den 30.11.2014 afholdes der traditionen tro den hyggelige juletræstænding og efterfølgende familiegudstjeneste i Ketting kirke. 

Juletræet tændes på Ketting kirkes parkeringsplads kl. 15.15. Julemanden kommer på besøg og hjælper med at tænde juletræet og der serveres gløgg og æbleskiver.

 

 

 

Nabohjælpsskilte er bestilt

Hej Alle,

Der er bestilt nabohjælpsskilte, men der vil gå nogle uger før vi modtager disse.

 Der er indtil videre modtaget godkendelse fra kommunen om at sætte skilte op i Ketting inden for by skiltene. Skulle nogle af jer have betalt til skiltene og bliver i ikke dækket ind pga. af reglen om opstilling af skilte indenfor “bygrænsen”, må i meget gerne henvende jer, så tilbagebetaler vi selvfølgelig beløbet. Vi beklager meget, at det ikke er muligt at dække hele området ind, som oprindeligt planlagt.

 Vedr. Asserballe Station, så afventer vi svar fra Vejdirektoratet. Skulle vi ikke få lov til at sætte skiltene op på offentlig vej i Asserballe Station, kigger vi på, om de evt. kan sættes på privat grund og stadig synlige.

 Landsbylauget vil gerne opfordre alle til at tilmelde sig Nabohjælp enten via hjemmesiden www.nabohjælp.dk eller per brev. Kun sådan får i tilsendt klistermærker til postkassen (hvilket er meget vigtig for at symboliserer at vi alle er med og holder øje med hinanden).

 Med venlig hilsen

Ketting Landsbylaug

Nabohjælp

Efter vores møde til generalforsamlingen er det besluttet at vi i Ketting gerne vil deltage aktivt i Nabohjælp. Således opfordrer Ketting Landsbylaug Kettings borgere om at tilmelde sig Nabohjælp (www.nabohjælp.dk) enten elektronisk eller per brev. Kun sådan modtager man Nabohjælps klistermærker til postkassen eller døren.

Der er indsendt ansøgning om opsætning af nabohjælpsskilte til kommunen, som pt undersøger om og hvor dette er muligt.

Så snart vi ved mere i sagen, vil dette blive offentliggjort.

I mellemtiden håber vi at alle i Ketting vil hjælpe med at praktisere nabohjælp.

Ketting Landsbyfest

Kære Alle,

Ketting Landsbylaug vil gerne takke alle, der har deltaget og hjulpet til Ketting Landsbyfest Lørdag den 6. September 2014. Byfesten blev en stor success og det havde ikke kunnet lade sig gøre uden alle jer. Tusind tak og på forhåbentlig gensyn til næste år. 🙂

Fælles Morgenmad

Traditionen tro byder Ketting Landsbylaug igen på gratis fælles morgenmad for Kettings borgere. Vi håber på rigtig godt vejr samt en god opbakning til arrangementet, der ved godt vejr afholdes på Ketting Kirkes parkeringsplads eller ved dårlig vejr i Ketting Klubhus den 31.05.2014 kl 9.00. Tilmelding ikke nødvendig.

Vel mødt – Ketting Landsbylaug

Generalforsamling/Nabohjælp

Kære borgere i Ketting
Den 4. April holder vi vores årlige generalforsamling med fællesspisning.

I år starter vi dog med et lille foredrag om nabohjælp og tyverisikring. Efterhånden er dette emne ret relevant – også i Ketting.

Hele arrangementet starter kl. 18.00 og tilmelding kan ske til Mika 23 95 24 30.

Vi håber på rigtig stor opbakning til dette arrangement.

Julearrangement i Ketting

1. Advent kl. 15.15 kommer julemanden traditionen tro til Ketting for at tænde lys i juletræet og for at dele godter ud til børnene i Ketting.
Der vil også blive serveret gløgg/saftevand og æbleskiver til børn og voksne.
Efterfølgende er der en hyggelig børnegudstjeneste i kirken.

Vi håber på stor opbakning til dette arrangement.

Landsbyfest

Så er der igen tid til en lille fest i Ketting både for børn og voksne.
Traditionen tro er der Landsbyfest i år er den 07. september 2013.
Med gadefodbold, cykelringridning, traktorringridning, fællesspisning og meget mere.
Husk fællesspisning og gadefodbold kræver tilmelding hos Nille 60 80 24 00.

Vi håber på rigtig stor opbakning til dette arrangement.
Vel mødt og vi glæder os til en hyggelig dag.

Stole og borde til udlejning

Det er nu ikke kun muligt at leje stole hos Ketting Bylaug men også borde kan nu lejes til gode priser:

Medlemmer af Ketting Bylaug: 3 kr. per stol og 25 kr.

Ikke-medlemmer: 4 kr. per stol og 30 kr. per bord.

Henvendelse til James Doyle på tlf. 28 20 73 06

Tilskud til Legeplads i Ketting

Vi har nu modtaget svar fra Udviklingspuljen og der er bevilliget 25.000 i tilskud :-). Næste skridt er at lave en plan over hvad vi kunne tænke os, hvor vi kan købe det og hvordan det hele praktisk skal foregå. Desuden forsøger vi at søge flere midler hos andre fonde.