Årets Landsby


Ketting er i år, sammen med flere andre landsbyer,blevet indstillet til titlen som “årets landsby”

stem ved at sende en mail til landsby@hundslev.dk

Følgende tekst er brugt som begrundelse for at netop Ketting skal have titlen:

med gratis aftensmad og som – som ved godt vejr arrangement, hvor der altid er gratis : Her er der cykel og traktor ringridning, Julemanden kommer og tænderNytårsnat: Ketting, vi er også de heldige ejere af mange gamle samarbejde omog bakke op om disse.

Ketting er en meget centralt beliggende landsby – midt

mellem Nordborg og Sønderborg. Al vigtig trafik går

gennem Ketting.

I Ketting er der mange arrangementer for borgerne og

disse er rigtig gode til at pakke op om de faste

arrangementer så som:


Generalforsamling

oftest en slags underholdning – skulle det være et lille

foredrag fra en lokal eller vinsmagning.


Fælles gratis morgenmad

afholdes på kirkens parkeringsplads under den store

rødbøg, eller hvis vejret er dårligt i Ketting klubhus,


Sankt Hans

snobrød til børnene (hvilket de hygger sig rigtig meget

med), fællessang, bål og som noget nyt nu også fælles

spisning, hvor hver især tager mad med.


Sommerfest

samt forskellige mindre konkurrencer, gadefodbold

(hvor der er stor konkurrence mellem holdene for at

vinde vandre pokalen) hoppepude til børnene og stort

sønderjysk kaffebord til de lidt ældre, men bestemt

også til glæde for børnene. Om aftenen er der

fællesspisning, hvor der altid er rigtig mange tilmeldte

og hvor landsbyens borgere hygger sig sammen og

kommer hinanden ved.


Julearrangement:

det store juletræ på kirkens parkeringplads og uddeler

juleposer til børnene. Derudover uddeles der

æbleskiver og gløgg til alle deltagere. Også her er der

altid fuldt hus. Efterfølgende er der mulighed for at

deltage i børnegudstjenesten i kirken, hvor børnene

kommer gående med stjerner og lys gennem kirken. Et

meget smukt og hyggeligt arrangement.


Borgerne i Ketting mødes kl. tolv og synger det nye år

ind med Kettings

egen nytårssang.


Hellige tre konger:


De borgere i Ketting

der har lyst til at

klæde sig ud mødes i

præstegården, hvor

der ofte spises lidt

suppe inden turen

går rundt igennem byen, hvor de borgere der har lyst til

at få besøg af de udklædte tænder lys over

hoveddøren. Ved besøg skal der gættes hvem der er

bag maskerne mens der serveres lidt godt til gangen.

Mange nye borgere i Ketting deltager gerne i dette

arrangement men de gamle Kettingborgere er dem der

sørger for at holde traditionen i gang. I år har vi sågar

en udklæder der har været med i 60 år.

Derudover har Ketting den fordel at der rigtig smukke

omgivelser i form af marker og skov samt

Nord

bygninger (både bevarelsesværdige og fredede

bygninger) og ikke mindst den gamle Bispegård.

I landsbyen er der blandt andet også fundet en


gammel vikingegrav.


En anden ting vi er rigtige gode til i Ketting er, at

hjælpe hinanden som naboer, skulle det være

børnepasning, hundepasning eller bare noget socialt

samvær (naboer der kommer forbi med et lille styk

kage der er blevet tilovers eller man hjælper en ældre

medborger).

Men også Ketting Landsby, Ketting Kirke og bestyrelsen

i Ketting Klubhus er rigtig gode til at

arrangementer

Ketting er helt klart titlen som årets landsby værdig.


Share on facebook
Del på Facebook